Jan van der Land    audio visuals

SEE YOU ON TV    HOME    NIEUWS    VIDEO    FOTOGRAFIE    CONTACT    LINKS

                                               NEWS                  PHOTOGRAPHY

 

DOWN TO EARTH DREAMER

Woorden die passen bij het werk van Jan:

- Creatief

- Passievol

- Betrokken bij zijn werk


Woorden die passen bij de stijl van Jan:

- Documentair

- Speels

- Fantasievol

- Realistisch


Jan weet deze tegenstellingen samen te brengen

in zowel zijn fotografie als in zijn werk in opdracht.

Hij heeft oog voor meerdere lagen in het verhaal.

Jan kijkt erachter, ernaast en erdoorheen.


“Een beeld is altijd meer dan wat je ziet”

Een geschiedenis die begint

ergens in 1972 met een

Akai zwart/wit videocamera

en een open-reel recorder.


Verhalen vangen van mensen

die je gewoon ergens op

straat tegen kunt komen.....


Vragen roepen vragen op,

wat is de essentie,

hoe blijft het herkenbaar

zonder te verzanden in bijzaken.

A history that begins

sometime in 1972 with a

Akai black / white video camera

and an open-reel recorder.


Catching stories of people you

can just meet somewhere

on the street.....


Questions raise questions,

what is the essence,

what remains recognizable

without becoming bogged down in side issues.

Words that match the work of Jan:

  1. -Creative

  2. -Passionate

  3. -Involved in his work


Words that fit the stile of Jan:

  1. -Documentary

  2. -Playful

  3. -Imaginative

  4. -Realistic


Jan knows how to bring these contradictions

together, in both his photography and his assigned work.

Jan looks behind, beside and through it.


“An immage is always more than what you see”